beta.sortere.no / Avfallsbransjen / Godkjente returselskap

Returselskap med ansvar for innsamling og gjenvinning

Produsenter og importører av ulike varer og emballasje er underlagt en produsentansvarsordning. Dette betyr at produsenten tar ansvar for at det de produserer og setter ut på markedet også blir samlet inn og gjenvunnet etter at det har blitt avfall. Produsenter og importører er forpliktet til å være medlem av et returselskap og betale inn et miljøgebyr som skal dekke de kostnadene forbundet med å samle inn og gjenvinne emballasjen eller produktene de setter ut på markedet. I Norge ble produsentansvaret for mange avfallstyper allerede etablert på 1990-tallet av daværende Miljøverndepartementet.

Et returselskap ivaretar produsentansvaret på vegne av produsenter og importører og tar hånd om selve returordningen; det at emballasjen eller produktet blir samlet inn og gjenvunnet. Formålet med produsentansvarsordningen er å redusere miljøproblemer varer og emballasje forårsaker når de brukes, øke ombruk og materialgjenvinningen, og redusere miljøproblemer når de blir til avfall. Et returselskap skal være godkjent av Miljødirektoratet.

Her presenteres returselskaper som er godkjent av Miljødirektoratet.

Oversikten er oppdatert per mars 2019.

Godkjente returselskaper for emballasje

Alle bedrifter og produsenter som sender emballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returselskap for den eller de emballasjetypene de bruker.
Returordningene for emballasje er basert på at norske vareprodusenter og importører tar miljøansvar gjennom en materialavgift som betales for at emballasjen samles inn og gjenvinnes.

Grønt punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong. Grønt Punkt Norge AS eies av selskapene for de forskjellige materialslagene, dvs Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS. Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997.

Grønt Punkt Norge

Sirkel Glass

Sirkel Glass er et returselskap for innsamling og gjenvinning av glassemballasje. Sirkel mottar glassemballasje fra kommuner i hele landet, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass blir sortert ut i ulike kvaliteter og sendt til glassverk i Europa som smelter glasset om til råmateriale for nye produkter. Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Sirkel glass ble etablert i 1991, da under navnet Norsk Glassgjenvinning AS.

Sirkel Glass

Norsk Metallgjenvinning

Norsk Metallgjenvinning er et returselskap for innsamling og gjenvinning av metallemballasje. Innsamlet metallemballasje fra kommuner i hele landet blir levert til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass på Onsøy utenfor Fredrikstad. Metallet blir sortert ut på anlegget og smeltet om til råmateriale for nye produkter i Norge. Norsk Metallgjenvinning ble etablert i 1995.

Norsk Returkartong

Norsk Returkartong AS er et returselskap for innsamling og gjenvinning av drikkekartong (eks: melk, juice, drikkeyoghurt, kartonger for sauser, bønner og puddinger). Utsorterte drikkekartonger sendes til Fiskeby Boards i Norrköping i Sverige for gjenvinning. Norsk Returkartong AS ble etablert i 1994.

Norsk Returkartong (eies og driftes av Grønt punkt Norge).

Plastretur

Plastretur AS er et returselskap for innsamling og gjenvinning plastemballasje og ekspandert polystyren (EPS). Plastemballasjen blir sendt til anlegg i Tyskland hvor den sorteres i ulike plasttyper og klargjøres til gjenvinning. Plastretur ble etablert i 1995.

Plastretur (eies og driftes av Grønt Punkt Norge)

Norsk Resy

Norsk Resy er et returselskap innsamling og gjenvinning av emballasje i papp og brunt papir. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen. Norsk Resy eies av papirprodusent, emballasjeprodusenter, dagligvarehandelen, dagligvareprodusentene og dagligvareleverandørene. Norsk Resy ble etablert i 1992.

Norsk Resy

Infinitum

Infinitum eier og drifter panteordningen for drikkebokser og plastflasker med pant. Tomme flasker og bokser leveres til Infinitums anlegg, eller til regionale samarbeidspartnere. Bokser smeltes om til aluminium og stål. Flaskene blir til plastgranulat som brukes i produksjon av nye flasker, eller andre plastprodukter. Infinitums hovedeiere er Dagligvarehandelens miljøforum, Bryggeri-og drikkevareforeningen og COOP. Panteordningen stammer fra 1902 (ombruksflasker). Infinitum ble etablert i 1999.

Infinitum

Godkjente returselskap for elektrisk og elektronisk avfall

Produsentansvarsordningen for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) ble etablert i Norge i 1998, som et av de første landene i verden. EE-registeret er etablert for å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og er produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter.

RENAS

RENAS er et EE-returselskap med 100 innsamlere og 14 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS ivaretar produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi. RENAS ble etablert i 1997.

RENAS

ERP Norge

ERP Norge AS er et EE-returselskap i Norge og samler inn og gjenvinner EE-avfall over hele landet. ERP er også et godkjent pan-europeiske returselskap, og er returselskapet for EE-avfall for mer enn 2300 virksomheter over hele Europa. ERP ble etablert i Norge i 2010.

ERP Norge

Norsirk

Norsirk (tidligere Elretur) er et returselskap for EE-avfall og samler inn og gjenvinner EE-avfall over hele landet. NORSIRK er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen, Norske Elektroleverandørers Landsforening, IKT Norge og Abelia. Norsirk ble etablert i 1998.

Norsirk

RECIPO

RECIPO AS er et returselskap for innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Selskapet ble etablert i Sverige i 2007 og har fra 2019 operert som godkjent returselskap for innsamling og gjenvinning av EE-avfall i Norge.

RECIPO

Andre godkjente returselskap

Batteriretur

Batteriretur er returselskap for innsamling og gjenvinning av alle typer batterier fra hele Norge, som blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip. Batteriretur ble etablert i 1993.

Batteriretur

Norsk Dekkretur

Norsk Dekkretur AS er returselskap for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Norsk Dekkretur er eid Dekkimportørenes Forening og Bilimportørenes Landsforening. Norsk Dekkretur ble etablert i 1994.

Norsk Dekkretur

Autoretur

Autoretur AS er returselskap for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet også etter at det er blitt avfall. Autoretur ble etablert i 2002.

Autoretur

ReturGass

Stiftelsen ReturGass er returselskap med et landsdekkende mottak for farlig avfall med hovedområde innen miljøfarlige ozonreduserende stoffer og drivhusgasser (hydrofluorkarboner/HFK og perfluorkarboner/PFK). Returgass ble etablert i 1990.

ReturGass

Ruteretur

Ruteretur AS er returselskap for returordningen for kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Ruteretur ble etablert i 2002.

Ruteretur