beta.sortere.no / Avfallsbransjen / Kommuner med henting av glass- og metallemballasje

Kommuner med  henting av glass- og metallemballasje

Mange renovasjonsselskap har innført henting av glass- og metallemballasje hjemme hos sine innbyggere. Oversikten under viser hvem som har innført henteordning, og hvem som vil innføre dette i løpet av 2019/2010. Totalt vil minst 49% av innbyggerne i Norge vil ha tilbud om henteordning for glass- og metallemballasje i løpet av 2019/20.

Oppdatert mars 2019.