beta.sortere.no / Avfallsbransjen / Kommuner med utsortering av matavfall

Kommuner med sortering og henting av matavfall

78% av innbyggerne i Norge har tilbud om sortering og henting av matavfall.

Oppdatert mars 2019.