Så mye pusser vi opp

Nordmenn er uten tvil europamestere i oppussing. Vår iver etter å bytte ut, rive ned og pusse opp skaper også enorme mengder avfall.

Vi bruker stadig mer penger og ressurser på oppussing

  • I Løpet av 2018 vil 1 million norske husstander gjennomføre et oppussingsprosjekt innvendig  og/eller utvendig. I 2016 utførte 900 000 norske husstander innvendig og /eller utvendig oppussing i egen bolig.
  • Dette betyr at rundt 40% av alle norske husstander vil utføre oppussing i større eller mindre grad i løpet av 2018.
  • Nordmenn kommer til å bruke nærmere 80 milliarder kroner på oppussing av boliger i 2018. I 2017 pusset nordmenn opp for i overkant av 76 milliarder kroner hjemme, noe som gir en økning på tre prosent fra 2017 til 2018. Den samme økningen så vi fra 2016 til 2017. I tillegg kommer rundt 10 milliarder til oppussing av hytter både i 2017 og forventet i 2018. (Kilde: Prognosesenteret)

Unødvendig mye pusses opp

I følge Bjørn Erik Øye ved prognosesenteret, er trenden klar. Nordmenn bruker stadig mer penger på å pusse opp og har aldri før brukt så mye penger på oppussing. Ifølge en undersøkelse Prognosesenteret har gjennomført, er det i ofte estetiske grunner til at vi pusser opp. Vi kunne klart oss med rundt 45 milliarder om formålet med oppussingen kun hadde vært å holde standarden i boligen vedlike.

Vi kaster mye trevirke som kunne vært gjenbrukt

Gjenvinningsstasjoner over hele landet får inn store mengder trevirke som har en verdi og kunne vært brukt på nytt. I Norge kastes det 1,4 millioner tonn treavfall årlig hvorav 284.000 tonn kommer fra husholdningene. 1,2 millioner tonn går rett til forbrenning blant annet i Sverige. Vi kunne redusert store mengder oppussingsavfall, hvis vi ble flinkere til og det ble lagt bedre tilrette for gjenbruk av byggmaterialer. (kilde: SSB)

Ombruk

På gjenvinningsstasjonene kommer det inn mye brukbare produkter og materialer. Det er en økende trend i renovasjonsbransjen at det på gjenvinningsstasjoner opprettes egne ombruksbutikker, hvor innbyggerne kan, for en billig penge, kjøpe noe fint som andre ikke har sett verdien av.

Fun facts

  •  Nordmenn kommer til å bruke 80 milliarder kroner på oppussing i 2018. Til sammenligning så er det i statsbudsjettet for 2018 satt av 67 milliarder til transport og kommunikasjon. 55 milliarder er satt av til forsvaret og 39 milliarder til høyere utdanning og fagskoler.
  •  Ved valg av produkter som skal brukes under oppussingen så synes mennene at pris og kvalitet er viktigst, kvinnene er enige i at dette er viktig, men synes designet er aller mest viktig.
  •  I 4 av 10 tilfeller er det kvinnen og mannen som i fellesskap tar initiativ til å gjøre noe med egen bolig. I 2 av 10 tilfeller tar kvinnen og mannen initiativ hver for seg. (Kilde: Prognosesenteret)
  • 1 av 3 pensjonister skal pusse opp i stuen i 2018 (kilde: ifi.no)
  • «Tradisjonelle» kjønnsrollemønstre er synlig i hjemmets oppussingsprosjekter. Mennene tar ofte initiativ til utvendig oppussing, rørleggerarbeider, skifte av varmtvannsbereder og isolering, mens kvinnene tar initiativ til å pusse opp innvendig.
  • I løpet av en 10-15 års periode vil majoriteten av stuer, entreer og kjøkken i det ganske land være berørt av en eller annen form for oppussing. Altså i god tid før slitasjen virkelig får mulighet til å sette sine spor.
  • Nordmenn sin store interesse for hyttelivet gjør at mye brukbart trevirke kastes. I Områder som Valdres og Hallingdal med mye hyttebygging (og riving) får gjenvinningsstasjonene inn enorme mengder med trevirke som burde vært gjenbrukt, men dessverre kun går til forbrenning da det ikke finnes nok nedstrømsløsninger for materialgjenvinning av trevirke.                                                 (Kilde: Prognosesenteret)