Last ned sorteringsguiden

Blir skismøringen stort sett kastet i restavfallet? Er det flere som trenger å vite at fluorholdige smøreprodukter skal leveres som farlig avfall?

Last ned sorteringsguiden, skriv den ut og heng den opp der skismøringen blir brukt (og kastet). Hjemme, på hytten, i smørebua eller i klubbhuset til skiklubben.

Sorteringsguide for skismøreren

Sorteringstips #1

Har du skiprodukter med fluor? Husk å sortere restene som farlig avfall. Dette gjelder både skismøring/voks, klister og glider som inneholder fluor. Bokser med rester av skirens skal også sorteres som farlig avfall. Hvor kan du levere inn farlig avfall? Legg inn farlig avfall og din kommune i søkefeltet.

Sorteringstips #2

Alle rester av skivokser, klister og glidere som er uten fluor kan legges i restavfallet. Papiret etter skirensen kan også gå i restavfallet.

Om fluor

Fluor brytes svært sakte ned i naturen. Stoffene kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer. Stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader og er sannsynligvis kreftfremkallende.